ASHANTI SOUTH

DCOP Mr. Eric Ken Winful is the Regional Commander.

The Police Regional Headquarters is located at Bekwai.

Digital Address: AD-0016-3773

Contact: 0322193011

The Command is made up of four (4) Police Divisions, fourteen (14) Districts, and sixty-three Stations and Posts.

The Divisions, Districts, Police Stations, and Posts under the region are:

REGIONAL COMMANDER

Divisions
Districts
Stations and Posts
BEKWAI 1. BEKWAI 1. BEKWAI
2. ANWIANKWANTA
3. KOKOFU
4. ABODOM
5. ESSUMEJA
6. SENFI
7. AHWIAA
2. MANSO NKWANTA 8. MANSO NKWANTA
9. MANSO ANTOAKROM
10. MANSO ABORE
3. JACOBU 11. JACOBU
12. AFOAKO
4. ASIWA 13. ASIWA
14. NSUAEM
15. TEBESO NO. 2
5. MANSO ADUBIA 16. MANSO ADUBIA
17. MANSO DATANO
18. MANSO DOMI KENIAGO
EJISU 6. EJISU 19. EJISU
20. BONWIRE
21. KWASO
22. ONWE
23. ACHINAKROM
24. FUMESUA
25. DONYINA
26. ADAKO-JACHIE KTU
7. JUABEN 27. JUABEN
8. DOMEABRA 28. DOMEABRA
KONONGO 9. KONONGO 29. KONONGO
30. PETRIANSA
31. ODUMASI
32. DWEASE
33. PRAASO
10. JUASO 34. JUASO
35. KANTANSO
36. OBOGU
37. OFOASE
38. BOMPATA
39. BANSO
40. BANKA
41. AMANTIA
42. DAMPONG
43. YAWKWEI
11. AGOGO 44. AGOGO
45. JUANSA
46. AKUTUASE
OBUASI 12. OBUASI 47. OBUASI
48. TUTUKA
49. KWABENAKWA
50. RAILWAYS
51. AKROFUOM
52. AMPUNYASI
53. AKROKERI
13. FOMENA 54. FOMENA
55. BODWESANGO
56. BROFOYEDRU
57. ANHWIASO
58. DOMPOASE
59. FUMSO
60. ADANSI ABOABO NO. 2
14. NEW EDUBIASE 61. NEW EDUBIASE
62. ATOBIASE
63. SIKAMAN